// Enviro projekty

Výroba biobutanolu, lignínu, el. energie a tepla z odpadovej biomasy

Enviromentálna a klimatická oblasť patrí medzi najväčšie výzvy Slovenska. Zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov je problém celého Slovenska. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Osobitná pozornosť bude venovaná Európskej zelenej dohode, ktorá je veľkou príležitosťou pre modernizáciu Slovenska.

Slovensko má veľký potenciál zefektívniť využívanie prírodných zdrojov.
Našim projektom prispievame ku zlepšeniu enviromentálnej a klimatickej situácii na Slovensku.

ELIS plus, s.r.o. je hrdým spoluvlastníkom know – how modulárnej technológie na výrobu elektrickej energie, tepla, peliet, etanolu, biobutanolu, acetónu a lignínu z odpadovej biomasy a komunálneho odpadu

Kompletná elektroinštalácia, inteligentná domácnosť, smart house, smart home, moderné kúrenie, technologické riešenia, stavebná firma, hotelové systémy a enviro

Naša spoločnosť ELIS plus, s.r.o. sa spolu s ďalšími partnermi zaoberá myšlienkou implementácií vhodných technológií do takých kombinácií, ktoré v konečnom dôsledku budú vhodné na využitie odpadového tepla z kogenerátorov, ale budú aj plne v súlade s legislatívou EU a jej jednotlivých členských štátov. Myslí sa tým nielen legislatíva o využití odpadovej biomasy z poľnohospodárskej činnosti, ale aj o ekologickej likvidácií komunálneho odpadu. Toto všetko by malo byť v súlade s potrebami a možnosťami daných mikroregiónov.

Hlavnou ideou je výroba biobutanolu z odpadovej biomasy, ktorá vzniká pri obvyklej poľnohospodárskej činnosti alebo z „pestovanej“ biomasy, ktorá nekonkuruje potravinárskemu priemyslu.

Jednou z nami navrhovanej a ponúkanej kombinácie technológie určenej na paralelnú výrobu biobutanolu, elektrickej energie a tepla z odpadovej biomasy, je taká zostava, ktorá umožňuje využitie tepla vznikajúceho pri výrobe elektrickej energie z už existujúcej klasickej BPS.

Kombináciou už existujúcich, fungujúcich technológií a nami ponúkanej technológie je možné využívať teplo, s ktorého využitím je vo všeobecnosti problém. Tým sa dosiahnu výrazne lepšie ekonomické výsledky v úmysle spracovania odpadovej biomasy s jej následným energetickým využitím.

Je to ekologicky nezávadná, bezodpadová technológia.