Ďalšie realizácie

 • Wittur s.r.o. , Krupina (kamerový systém)
 • Hotel Kaskády
 • Agro Hotel v Lopeji (kamery, zabezpečovací systém, telefónna ústredňa)
 • Hotel Lúčky (TV, rozvody, riadenie kúrenia aj kotolne cez LOXONE, kamery, štruktúrovaná kabláž)
 • Autotest (prístupový systém, kamery, EPS, zabezpečovačka)
 • CBA markety (kamery)
 • DAK doprava
 • Toyota NITRA
 • LION car , Banská Bystrica (kamery, zabezpečovačka)
 • Exekútorský úrad v BB (TV, zabezpečovačka, kamery)
 • SISME (fabrika) (loxone, meranie tpeloty)
 • SUSCH (kamery)
 • Sliač kúpele (zabezpečovačka)
 • Tatralandia
 • Tepláreň Radvaň v BB (kamery, EPS)
 • ZŠ Sitnianska v BB (kamery)
 • ALL toys (centrála) (kamery, prístupovú systém, zabezpečovačka, dochádzkový systém)
 • Zberný dvor Brantner v Martine (kúrenie, kamery, zabezpečovačka)