Štátna ochrana prírody

V budove štátnej ochrany prírody sme riešili dochádzkový a prístupový systém pre zamestnancov. Kamerový systém a zabezpečovací systém dohliada na bezpečnosť objektu a zamestnancov.