Pred časom sme vás informovali o spolupráci so spoločnosťou GreenWay Infrastructure s.r.o., ktorá sa okrem iného zaoberá aj rozširovaním nabíjacej siete pre elektromobily. Naše služby poskytujeme pre domácnosti, firmy, rezidenčné budovy, samosprávy alebo spoločne s GreenWay rozširujeme sieť nabíjacích staníc po celom Slovensku.

Ako prvú inštaláciu sme realizovali nabíjačku v našej firme, na budove Showroomu, kde bežne zákazníkom ukazujeme ako fungujú všetky naše systémy, ktoré ponúkame v našom portfóliu. V budúcnosti rozmýšľame aj nad vlastným elektromobilom, ktorý by využívali naši kolegovia, technici pri výjazdoch v rámci mesta.

Jedná sa o Etrel INCH Pro nabíjačku, ktorá sa hodí pre využitie v domácnosti alebo menšej firmy s nabíjacím výkonom 7,4kW(1fáza) a 22kW(3fázy). Inštalácia prebehla na fasádu, kde sme prevŕtaním dostali kábel CYKY 5×6 na miesto nabíjačky. FTP kábel sme použili kvôli komunikácii s LOAD GUARD (zariadenie aby nabíjačka prispôsobila nabíjací výkon aktuálnemu zaťaženiu siete, aby nedošlo k preťaženiu).

Následne nás čakala prvá väčšia výzva a to realizácia nabíjacej stanice pre TESCO v Brezne. Aby realizácia prešla čo najhladšie, začali sme projektovou a inžinierskou činnosťou, kde sme si jasne určili jednotlivé body projektu. Následne sme v spolupráci s geodetom vyznačili trasy zemných káblov AYKY-J 4x240mm2 z trafostanice do RENS rozvádzača, ktorý sme osadili v blízkosti nabíjacej stanice. Osadený RENS rozvádzač sme vyzbrojili podľa projektanta a prepojili ho káblom CYKY-J 5x95mm2 s nabíjacou stanicou.

Podobnú realizáciu sme realizovali aj pre TESCO v Poprade.

Ďalšia realizácia pre TESCO, tentokrát v Dunajskej Strede bola ale úplne iná, a to hlavne v spôsobe ťahania kábla. Namiesto doterajšieho riešenia zemou, sme sa museli vysporiadať s vedením trasy na streche obchodného domu. Takáto realizácia prináša úplne iné riešenia a „problémy“ s tým spojené. Dlhoročnými skúsenosťami sme našli najvhodnejšie riešenie, ktoré sme investorovi odprezentovali a po schválení sme sa pustili do realizácie. Začali sme vytvorením nového prestupu na strechu z technickej miestnosti, kde sa nachádzali rozvádzače. Cez prestup sme sa dostali priamo na strechu objektu, kde sme položili kábel podľa predpísaných noriem v súlade so smernicami a ohľadom na bezpečnosť ako napr. bleskozvod. Potom sme museli kábel dostať dole na „zem“ po fasáde. Kolegovia podkopali (krtkovaním) cestu a popod cestu sme sa dostali na miesto nabíjačiek.

     

Zdroj: Instagram GreenWay

Počtom nabíjačiek naša najväčšia realizácia sa uskutočnila v Bratislave na novo postavenom bytovom dome GUTHAUS, kde sa nachádza viac ako 30 nabíjačiek v podzemnej garáži. Táto realizácia bola ako ušitá na mieru na nás, keďže sa jednalo o ťahanie káblov v niekoľko km trasách. Nároky investora na celý bytový dom sú vysoké, preto aj naša práca bola robená ako vždy s maximálnym dôrazom na kvalitu.